J.SEIDL & spol.  - Požární ochrana staveb

​Smyslem stránek naší firmy je především zvýšit informovanost o našem oboru, seznámit projektanty, ale zejména stavební organizace a investory s požadavky platných předpisů a norem, ukázat na příkladech, jak která protipožární úprava vypadá, jaké chyby lze z neznalosti (nebo i záměrně, pro úsporu nákladů) dělat, trvale vést přehled použitelných materiálů a jejich vlastností a publikovat maximum odborných informací.

Naleznete zde i soubor již vydaných katalogových listů a dosud vydané Směrnice pro aplikaci, pokud je lze bez porušení obchodního know-how zveřejnit. Ovšem to vše je pouhý zlomek toho, co musí profesionální firma znát a umět.

Čím se zabývá obor požární bezpečnost staveb?

Požární bezpečnost staveb je obor, který se zabývá předcházením rizik vzniku a důsledků požáru v budovách.

 • bezpečou evakuaci osob
 • člení budovy na požární úseky
 • zabývá se vyměřením a bezpečností únikových cest a východů
 • dobou evakuace
 • počtem zásahových cest.
 • upravuje optimální počty osob pro únikové cesty a východy 
 • posuzuje stavební konstrukce 
 • technická zařízení v budově podle dalších hledisek bezpečnosti
 • více informací

Co chceme?

Jde nám o to, abychom uměli vyřešit každý Váš problém, týkající se našeho oboru činnosti pokud možno co:

 • nejjednodušším způsobem
 • nejlevněji
 • s dostatečnými garancemi
 • v co nejkratším čase a s maximální kvalitou!
 • více informací

Image

Kontaktní informace

J.SEIDL & spol., s.r.o protipožární ochrana staveb
Husova 120
Dvůr Králové nad Labem
54401
Česká republika
IČ:
DIČ: